Măng Khô Tây Nguyên là món ăn đặc sản, và cực kỳ phổ biếm của đồng bào Tây Nguyên.