Bò một nắng Gia Lai

650,000

Quy cách: Túi rút chân không

Trọng lượng: 1kg (500gr x 2)

Hết hàng